Pro všechny návštěvníky našeho festivalu, kteří se chystají na akci dorazit automobilem, se týkají tyto níže uvedené informace o parkování. Jak jsme již psali, museli jsme přesunout stanové městečko z bývalého fotbalového hřiště Slavoj, které bylo zrušeno a kde momenálně probíhá výstavba, na druhou stranu silnice – viz mapka. Neboť se nový prostor nachází v Lesoparku Háje, není možno do něj vjet vozem, jako tomu bylo v minulých letech na hřišti Slavoj. K parkování tak můžete využít buď tradiční místa v okolí areálu letního kina, kde je to možné nebo naše dvě nově zřízená hlídaná parkoviště.

1.PARKOVÁNÍ V OKOLÍ AREÁLU  Přímo naproti letnímu kinu se nachází parkoviště (malé logo P u vjezdu do ulice Na Hájích – viz mapka), které je ideálně vzdálené, ale bývá zpravidla brzy plné, čili zde platí, že kdo dřív přijede, ten parkuje. Další povolená parkovací místa se nachází v ulici Politických vězňů podél silnice na místech, kde to není zakázáno dopravními značkami, a to nejen směrem dolů do města, ale i směrem ven. POZOR, abyste nestáli ve vjezdech a místech, kde se stát nesmí. Využít můžete i parkoviště pod nemocnicí (druhé malé logo P v ulici Na Sadech). Pokud vám nevadí větší vzdálenost, určitě naleznete i parkovací místa poblíž centra města, které je pod kopcem. Opět upozorňujeme, abyste si pečlivě ohlídali, zda-li se tam stát může. Slánská městská policie bývá v dobu konání akce tolerantní, ale v některých případech (stání ve vjezdech apod.) tomu tak nebývá. Parkování na výše uvedených místech je na vlastní riziko, co se týká různých možných krádeží apod.

2.PARKOVÁNÍ V HLÍDANÝCH PARKOVIŠTÍCH  Stejně jako tomu bylo loni, kdy si návštěvníci placené zóny stanového městečka nechávali své vozy hlídat naší ochrankou, budeme i letos nabízet tuto možnost. Bohužel jak jsme již informovali, nebude to hned vedle stanového městečka. Ve spolupráci s naším patronem, Královským městem Slaný, jsme zajistili dvě parkoviště, kde vám vaše automobily pohlídá naše ochranka a která se nachází dole pod kopcem. 1. PARKOVIŠTĚ je v ulici Politických vězňů na bývalém hřišti ISŠ Slaný  (větší značka P v zeleném poli – viz mapka, šipka = vjezd), 2. PARKOVIŠTĚ, které bude otevřeno v případě naplnění prvního parkoviště, je potom v ulici Nosačická při odbočce do ulice Na Vinici (menší značka P v zeleném poli – viz mapka, šipka = vjezd). Obě parkoviště budou osvětlená, hlídána nonstop a vybavena mobilní toaletou, Poplatek za hlídané parkoviště bude činit 250,- Kč na celý festival.