Pro všechny návštěvníky našeho festivalu, kteří se chystají na akci dorazit automobilem, se týkají tyto níže uvedené informace o parkování. Jak jsme již psali, museli jsme přesunout stanové městečko z bývalého fotbalového hřiště Slavoj, které bylo zrušeno a kde momenálně probíhá výstavba, na druhou stranu silnice – viz mapka. Neboť se nový prostor nachází v Lesoparku Háje, NENÍ MOŽNO DO NĚJ VJET VOZEM, jako tomu bylo v minulých letech na hřišti Slavoj. K parkování tak můžete využít buď tradiční místa v okolí areálu letního kina, kde je to možné (viz obrázek a červené šipky) nebo naše HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ s mobilními WC a umývárnou, které je ideální i pro obytné vozy nebo karavany (žlutá šipka) – viz mapka.

1. PARKOVÁNÍ V OKOLÍ AREÁLU – NEHLÍDANÉ  Přímo naproti letnímu kinu se nachází parkoviště (značka P u vjezdu do ulice Na Hájích s červenou šipkou – viz mapka), které je ideálně vzdálené, ale bývá zpravidla brzy plné, čili zde platí, že kdo dřív přijede, ten parkuje. Další povolená parkovací místa se nachází v ulici Politických vězňů podél silnice na místech, kde to není zakázáno dopravními značkami, a to nejen směrem dolů do města, ale i směrem ven. POZOR, abyste nestáli ve vjezdech a místech, kde se stát nesmí. Využít můžete i parkoviště pod nemocnicí (druhá značka P v ulici Na Sadech s červenou šipkou). Obě místa označená červenou šipkou doporučujeme, jsou k parkování přímo určena. Budete-li parkovat jinde, dobře se podívejte na dopravní značky a zda-li se tam stát může, v opačném případě je to na vaše vlastní nebezpečí. Pokud vám nevadí větší vzdálenost, určitě naleznete i parkovací místa poblíž centra města, které je pod kopcem. Opět upozorňujeme, abyste si pečlivě ohlídali, zda-li se tam stát může. Slánská městská policie bývá v dobu konání akce tolerantní, ale v některých případech (stání ve vjezdech apod.) tomu tak nebývá. Parkování na výše uvedených místech je na vlastní riziko, co se týká různých možných krádeží apod.

2.PARKOVÁNÍ V HLÍDANÉM PARKOVIŠTI  Stejně jako tomu bývalo v minuých letech, kdy si návštěvníci placené zóny stanového městečka nechávali své vozy hlídat naší ochrankou, budeme i letos nabízet tuto možnost. Bohužel jak jsme již informovali, nebude to hned vedle stanového městečka. Ve spolupráci s naším patronem, Královským městem Slaný, jsme zajistili parkoviště, kde vám vaše automobily pohlídá naše ochranka a která se nachází dole pod kopcem. PARKOVIŠTĚ je v ulici Politických vězňů na bývalém hřišti ISŠ Slaný  (větší značka P v zeleném poli – viz mapka a žlutá šipka = vjezd). Parkoviště bude osvětlené, hlídáno nonstop a vybaveno mobilními toaletami a mobilní umývárnou, Je možné i pro parkování obytných vozů nebo karavanů. Poplatek za hlídané parkoviště bude činit 300,- Kč na celý festival.